Záruky v dentálním centru Rosmarin

Bílá (fotokompozitní) výplň: 8 let na vypadnutí

Implantát: 10 let na mechanické selhání (např. prasknutí), 7 let biologické selhání (např. vypadnutí)

Fixní protetické výrobky: 10 let na vypadnutí

Kořenové kanálky (endodoncie a reendodoncie): dle individuální domluvy

Podmínky záruky
- absolvování odsouhlaseného léčebného plánu
- pravidelná návštěva dentální hygieny na našem pracovišti (2x za rok, pokud lékař nestanoví jinak)
- pravidelná preventivní prohlídka u našeho zubního lékaře (min. 1x za rok)
- dobrá domácí zubní hygiena (index PBI do 20)
- v případě implantátu platí podmínka, že i korunka musí být zhotovena na našem pracovišti
- v případě záruky na biologické selhání implantátu platí podmínka méně než 5 cigaret denně
- žádný zásah třetí strany (např. jiný zubní lékař) do naší práce