MDDr. Jakub Váša - zubní lékař

Zubní lékař
Specializace:
Ošetření pod mikroskopem, komplexní péče o pacienta.
Biografie
Studoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 2015. Po necelém roce stráveném v menší soukromé zubní praxi, kde nabíral potřebné zkušenosti, nastoupil v roce 2016 na dentální kliniku Jan Stuchlík, kde pracoval následující 4 roky až do založení vlastní praxe.
Poskytuje komplexní zubní péči - od preventivních prohlídek, přes extrakce, fotokompozitní výplně, ošetření kořenových kanálků až po implantologii a protetiku.
Rád se ve svém oboru stále zdokonaluje, je tak častým účastníkem mnoha odborných přednášek a konferencí a od roku 2017, jakožto odborník na ošetření kořenových kanálků, na toto téma pravidelně přednáší. Ve volném čase se věnuje sportu a cestování.

Mluví česky a plynně anglicky / fluent in english.

2021
- Sinus lift z pohledu implantologa (MUDr. Váňa)
- Implantologie 2. (asklepion academy, MUDr. Barták)
- Implantologie 3. (asklepion academy, MUDr. Barták)
- Subgingivální ošetření parodontu (3DK, MUDr. Streblov)
- 13. výroční kongres České endodontické společnosti
- Plastická chirurgie parodontu (3DK, MUDr. Streblov)
- Oseodenzifikace systémem Versah (MUDr. Krug)
- Pražské dentální dny

2020
- Resekce, periapikální chirurgie (MUDr. Krug)

2019
- 11. kongres České endodontické společnosti
- Plastická chirurgie parodontu (3DK, MUDr. Streblov)
- 12. výroční kongres České akademie dentální estetiky
- Klinický management ferrule (sorriso, MUDr. Gregor)

2018
- 10. kongres České endodontické společnosti
- Implantologie I (3DK, MUDr.Streblov)
- Implantologie II (3DK, MUDr. Tomeček)
- Modelace laterálního úseku (MDDr. Czyž)
- Stratifikace ve frontálním úseku (MDDr. Czyž)
- 11. výroční kongres České akademie dentální estetiky
- Dental degustation (dr. Poggio, dr.Bottacchiari)

2017
- Endodoncie (Dr. Arnaldo Castellucci)
- preparace ve fixní protetice (MUDr. Tomeček)
- Endodoncie v kostce (HDVI, MUDr. Černý)
- 9. kongres České endodontické společnosti

2016
- Základy stomatochirurgie (HDVI, dr.Mugiel Cevallos)
- Komplexní ošetření devitálního zubu (MUDr. Kořínek)
- Dental Summit
- Adhezivní propedeutika (sorriso, MUDr. Gregor)
- Kofferdam (HDVI, MUDr. Závodský)

2012
- Pražské dentální dny


Certifikace a vzdělání

Žádné dokumenty k dispozici.