MDDr. Jakub Váša - zubní lékař

Zubní lékař
Studoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 2015. Po necelém roce stráveném v menší soukromé zubní praxi, kde nabíral potřebné zkušenosti, nastoupil v roce 2016 na dentální kliniku Jan Stuchlík, kde pracoval následující 4 roky až do založení vlastní praxe.
Poskytuje komplexní zubní péči - od preventivních prohlídek, přes extrakce, fotokompozitní výplně, ošetření kořenových kanálků až po implantologii a protetiku.
Rád se ve svém oboru stále zdokonaluje, je tak častým účastníkem mnoha odborných přednášek a konferencí a od roku 2017, jakožto odborník na ošetření kořenových kanálků, na toto téma pravidelně přednáší. Ve volném čase se věnuje sportu a cestování.
Člen České endodontické společnosti (ČES) a České akademie dentální estetiky (ČADE).
Mluví česky a plynně anglicky / fluent in english.

Absolvovaná školení a kurzy
2023
- Curriculum ČADE (dokumentace a její vedení, fotografování, MUDr. Tomeček, Praha)
- Curriculum ČADE (morfologie, smile design, Hošek, MUDr. Georges, Brno)
- Curriculum ČADE (materiály v protetice, adhezivní stomatologie, MUDr. Barták, MUDr. Gregor, Brno)
- ČADE výroční kongres (česká akademie dentální estetiky, Praha)
- Curriculum ČADE (parodont, růžová estetika, MUDr. Streblov, MUDr. Nekvidna, Praha)
- 15. výroční kongres České endodontické společnosti
- Curriculum ČADE (implantologie, augmentace, MUDr. Tomeček, MUDr. Krug, MUDr. Špiller, Praha)

2022
- Reendodocie (MDDr. Pauliška, Olomouc)
- ČADE výroční kongres (česká akademie dentální estetiky, Praha)
- Implantologie 3 (MUDr. Tomeček, 3DK, Praha)
- Teleskopické náhrady (MUDr. Zvolánek, Praha)
- MTA materiály – kalciumsilikátové cementy (MDDr. Žižka, Olomouc)
- Implantologie 2 (MUDr. Tomeček, 3DK, Praha)
- Hybridní náhrady (MDDr. Uhlíř, Praha)

2021
- Sinus lift z pohledu implantologa (MUDr. Váňa)
- Implantologie 2. (asklepion academy, MUDr. Barták)
- Implantologie 3. (asklepion academy, MUDr. Barták)
- Subgingivální ošetření parodontu (3DK, MUDr. Streblov)
- 13. výroční kongres České endodontické společnosti
- Plastická chirurgie parodontu (3DK, MUDr. Streblov)
- Oseodenzifikace systémem Versah (MUDr. Krug)
- Pražské dentální dny
2020
- Resekce, periapikální chirurgie (MUDr. Krug)
2019
- 11. kongres České endodontické společnosti
- Plastická chirurgie parodontu (3DK, MUDr. Streblov)
- 12. výroční kongres České akademie dentální estetiky
- Klinický management ferrule (sorriso, MUDr. Gregor)
2018
- 10. kongres České endodontické společnosti
- Implantologie I (3DK, MUDr.Streblov)
- Implantologie II (3DK, MUDr. Tomeček)
- Modelace laterálního úseku (MDDr. Czyž)
- Stratifikace ve frontálním úseku (MDDr. Czyž)
- 11. výroční kongres České akademie dentální estetiky
- Dental degustation (dr. Poggio, dr.Bottacchiari)
2017
- Endodoncie (Dr. Arnaldo Castellucci)
- preparace ve fixní protetice (MUDr. Tomeček)
- Endodoncie v kostce (HDVI, MUDr. Černý)
- 9. kongres České endodontické společnosti
2016
- Základy stomatochirurgie (HDVI, dr.Mugiel Cevallos)
- Komplexní ošetření devitálního zubu (MUDr. Kořínek)
- Dental Summit
- Adhezivní propedeutika (sorriso, MUDr. Gregor)
- Kofferdam (HDVI, MUDr. Závodský)
2012
- Pražské dentální dnyCertifikace a vzdělání

Žádné dokumenty k dispozici.