Zubní implantáty

Zubní lékař

Zubní implantáty jsou nyní velmi rozšířenou a dynamicky se vyvíjející oblastí stomatologie. Dříve bylo běžné nahrazovat chybějící zuby pomocí snímatelné náhrady, nebo můstku. Tyto metody jsou samozřejmě i nyní aktuální, ale (pokud okolnosti dovolí) náhrada zubu implantátem je elegantní řešení, které je funkční, estetické a není potřeba zásah do okolních zubů.

Toto ošetření provádíme pokud chybí celý zub, včetně kořene. Samotný implantát nahrazuje právě kořen zubu a po jeho vhojení zhotovujeme korunku, která se do implantátu našroubuje a chybějící zub je tím pádem plně nahrazen.

Pokud o zubním implantátu uvažujete, první krok je konzultace se zubním lékařem. Je potřeba dané místo pečlivě vyšetřit a probrat všechny možnosti. Na implantát potřebujeme hlavně dostatečné množství kosti, aby měl v čem držet. To zjistíme na základě 3D rentgenového snímku (zubní CT), které si u nás v dentálním centrum Rosmarin můžeme rovnou udělat. Pokud je kosti málo, ještě to neznamená konec nadějí - ve velkém množství případů umíme kosti doplnit a dosáhnout tak požadovaného objemu. Součástí konzultace je také zodpovězení všech otázek, které pacienta mohou napadnout.

šroubované zirkonové korunky na implantáty


Přijme tělo zubní implantát?

Tato otázka je velice častá. Obecně řečeno se není čeho bát, implantáty jsou vyrobeny z téměř čistého titanu, který tělo velmi dobře přijímá a např. alergie jsou velmi vzácné. Nejvíce záleží na samotném provedení zákroku, tedy na ošetřujícím. Komplikace samozřejmě mohou nastat při jakémkoliv zákroku, tak je velmi důležité řídit se po zákroku pokyny lékaře - dobrá spolupráce pacienta je základ úspěchu! 

Jak probíhá implantace?

Samotná implantace je někdy jednodušší než trhání zubu. Velice záleží na dobrém naplánování a zhodnocení situace. Pokud je kosti dostatek, po znecitlivění dané oblasti si připravíme operační pole - malý nářezem v dásni se dostaneme ke kosti, připravíme místo v kosti a následně zavedeme implantát. Zákrok končí zašitím operované oblasti a zhotovením kontrolního rentgenu. Samotný implantát je jen v kosti a vůbec z ní nekouká, zašitá oblast je víceméně v puse stejná jako před zákrokem.

Pokud musíme doplňovat kost, tak je to na individuálním posouzení situace. Někdy se to dělá rovnou s implantátem, někdy samostatně před implantací. 

Zhotovení korunky na implantát 

Po zhojení implantátu, což trvá cca 3 měsíce zhotovíme ve 2-3 krocích šroubovanou celokeramickou (zirkonovou) korunku, která esteticky a funkčně plně nahrazuje chybějící zub. Velmi důležitá je otázka měkkých tkání (dásně) kolem implantátu, které musí být dost a také musí mít dobrou kvalitu, proto je někdy nutné ještě provést chirurgii měkkých tkání.

Čištění korunky na implantátu je velmi důležité !

V našem dentálním centru klademe velký důraz nejen na čištění vlastních zubů, ale také na čištění implantátů s korunkami. Je omyl myslet si, že když mám “umělý zub”, tak ho nemusím čistit - opak je pravdou. Implantát je přeci jen cizí těleso, které tělo sice toleruje, ale určitě méně, než vlastní zuby. Proto je potřeba korunku na implantátu velmi dobře čistit, hlavně za pomocí zubní nitě, nebo tzv.superflossu, což s Vámi vše detailně probere jak zubní lékař po odevzdání korunky, tak dentální hygienistka na dentální hygieně. 


Pokud máte o zubní implantát zájem, neváhejte nás kontaktovat. Svou práci se snažíme dělat na té nejvyšší možné úrovni a se zárukou. Jsme tu pro Vás. 


MDDr. Jakub Váša a MDDr. Jan Kubeček


No items found.