Registrace u zubaře – jak to je? Co když chci „druhý názor“?

Zubní lékař

Často se setkáváme s tím, že se k nám chtějí lidé registrovat, případně evidovat. Záleží, jestli má daný zubní lékař smlouvy se zdravotními pojišťovnami, nebo ne.

V případě smluvního zařízení probíhá registrace pacienta klasicky, jak to znáte například od praktického lékaře. Podpis registračního formuláře a je to. Pokud byste chtěli zubaře zase změnit, tak nová registrace jde nejdříve po 3 měsících.

zubní ordinace Praha 7

Pokud zdravotnické zařízení nemá smlouvy se zdravotní pojišťovnami, tak je situace podstatně jednodušší. Pacientem dané kliniky se stáváte vyplněním a podpisem anamnestického dotazníku. Ovšem to neznamená, že by registrace u předchozího zubaře (který má smlouvu s Vaší pojišťovnou) zanikla – naopak pokračuje vesele dál, neboť nesmluvní zařízení neposílá na pojišťovnu žádné informace. Dá se říct, že Vaše případná návštěva je z pohledu českého pojišťovenského systému anonymní.

V poslední době se nám často stává, že volají lidé a chtějí druhý názor, nebo konzultaci ohledně zubního problému. Zároveň se obávají, aby nepřišli o registraci u svého zubaře. V případě našeho dentálního centra Rosmarin se není čeho bát – jak jsem se pokusil objasnit v předchozím odstavci. Tendence zkonzultovat problém s jiným lékařem často pramení z nedůvěry ve svého ošetřujícího zubaře. Ať už z důvodu předchozích špatných zkušeností, komunikačních nedostatků lékaře, nebo jiné představy o průběhu či výsledku.

Pozice pacienta se v posledních letech dramaticky proměnila, spolu s ní také vztah pacient-lékař. Pryč jsou doby, kdy pacient otevřel ústa a neměl absolutně tušení, co se vlastně bude dít. Nejednou se stane, že až během vstupního vyšetření u nás se pacient dozví, co se v jeho ústech poslední roky dělo…

V dnešní době je naopak tendence vědět o svém zdraví (v tomto případě můžeme hovořit o zubním zdraví) co nejvíce, mít pravdivé informace o současném stavu a možnosti, co se s tím dá dělat. Na základě těchto informací se spolu se svým zubním lékařem dohodnout, jakým směrem se celá léčba bude ubírat. Tím se celý vztah pacient-lékař mění. Měla by v něm převažovat důvěra ze strany pacienta a empatický, přátelský ale přesto profesionální přístup ze strany lékaře.

Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně, dle jeho přání a potřeb. Pokud Vás něco trápí a bojíte se, jestli kráčíte správným směrem, nebojte se nás oslovit. Velmi rádi pomůžeme.

No items found.