Proč někteří lékaři nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a jiní ano?

Zubní lékař

Každý máme povinnost odvádět ze své mzdy tzv. sociální a zdravotní pojištění. Z celkové částky, která se vybere na zdravotním pojištění, se potom proplácí zdravotní péče, kterou člověk v průběhu života potřebuje. V ordinacích některých lékařů se můžeme setkat s doplatky nebo přímo kompletní úhradou péče, což nejčastěji známe z ordinace zubního lékaře. Proč tomu tak ale je?

V zubním lékařství je systém nastaven tak, že pojišťovna proplácí určité výkony fixní částkou, kterou si dopředu na každý rok určí. Tyto částky ve většině případů ani zdaleka neodpovídají reálným nákladům. Naopak, velice často je tato částka pod vlastním nákladem. To znamená, že provést tento výkon je vlastně prodělečné.

Tento obrázek nemá žádný popisek

Jak dobře platí pojišťovny za péči o jejich klienty lékařům?

Pro srozumitelnost si můžeme uvést konkrétní příklad. Za běžnou bílou výplň v současné době pojišťovna hradí částku 570 Kč a 100 Kč za anestezii. Tedy 670 Kč je celková platba pojišťovny bez ohledu na náročnost nebo délku ošetření. Lékař navíc podle smlouvy s pojišťovnou nesmí za výkony plně hrazené z pojištění vybrat ani korunu navíc (i když se toto často porušuje nebo různě „obchází“ právě kvůli nízké úhradě od pojišťoven).

Z vlastní zkušenosti vím, že průměrná doba takové práce je kolem 1 hodiny. V náročných případech je to více, v jednodušších zase o něco méně. Jenže v tomto čase je již započítaný příchod pacienta do ordinace a následná příprava ordinace pro přivítání dalšího pacienta. Na celé práci se navíc podílí jak lékař, tak i jeho asistence a recepční, se kterou pacient komunikuje při objednávání. Na každého by tak vyšla finanční odměna 223 Kč. Odpočítejte všechny odvody a máme z toho hrubou mzdu 165 Kč, v čistém 146 Kč.

Tento obrázek nemá žádný popisek

Mzda ale není jediný náklad v ordinaci. Mezi další významné položky patří nájem, služby a energie, dále pak materiál, pojištění, splátky přístrojového vybavení, případně servis nebo pořízení nového vybavení. Takových fixních nákladů na provoz ordinace je mnoho. Proto má každá ordinace ze zákona povinnost nechat si vypočítat tzv. minutovou kalkulaci, jejímž výpočtem se zabývají specializované firmy. Úkolem těchto firem je spočítat cenu 1 minuty provozu ordinace při určitých fixních nákladech.

Jaké jsou reálné náklady na provoz zubní ordinace?

Například pro Prahu se minutové kalkulace pro rok 2020 pohybují mezi 40-90 korunami. Pro představu to znamená, že ordinace s minutovou kalkulací 40 Kč musí za hodinu práce udělat obrat 2 400 Kč, aby byla „na nule“. Nejnižší minutové kalkulace mohou mít praxe, které nemají téměř žádné moderní vybavení, jsou na malém prostoru, mají minimum zaměstnanců (sestřička dělá zároveň recepční) a neinvestují do materiálů ani nového vybavení.

Ale ani v takové praxi by čistě úhrada pojišťovny nestačila. Je tedy možné, aby některé praxe tak zvaně jely pouze na pojišťovnu? Určitě ano. Pokud bude lékař dělat výplň místo 1 hodiny třeba 10 minut, rázem se dá i takto podhodnocený pojišťovenský výkon udělat se ziskem. Ale opravdu si myslíte, že je možné práci takto zrychlit bez odrazu v kvalitě provedení? Jsem si jistý, že v takové rychlosti nelze dodržet technologické postupy. Je možné při spěchu něco přehlédnout, o komfortu pacienta nemluvě.

Tento obrázek nemá žádný popisek

Přitom špatně udělaná výplň může bolet a může dojít k ještě většímu zničení zubu. Celá léčba se pak zbytečně prodlouží a prodraží. Navíc je třeba brát v úvahu i to, že zbytečné návštěvy navíc znamenají absence v práci, nebo ztrátu volného času. Na začátku léčby by měl být stanovený určitý plán, ze kterého bude jasné, jak bude léčba dlouhá. Pokud se léčba zkomplikuje může dojít v rámci plánu ke změnám, ale pacient by o nich měl být vždy informován. Vždyť o Váš čas jde stejně, jako o ten náš.

Takový systém zdravotní pojišťovny svým přístupem podporují. Kvalita provedení se nekontroluje a raději zaplatí 10 rychlých výplní, než jednu kvalitně a správně zhotovenou.

My jsme se rozhodli tento systém nepodporovat. Chceme si způsob ošetření i rychlost určovat sami, podle našich dovedností, našeho vzdělání, a hlavně našeho svědomí, ne podle smluv s pojišťovnami.

A jaký je Váš názor? Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu a pokud se Vám líbí článek, sdílejte ho na LinkedIn.


No items found.