Bílá plomba, nebo amalgám – jaký je v tom rozdíl?

Zubní lékař

Zhotovení plomby (výplně) je pravděpodobně nejčastější zákrok v ordinaci zubního lékaře. Lidé se snažili obnovit funkci poškozených zubů už od pradávna, používali nejrůznější materiály, ale zlom nastal zhruba v polovině 19.století, kdy se na scénu dostal amalgám. Jedná se o slitinu rtuti a dalších kovů (hlavně stříbro, cín, měď), které po smíchání ztuhnou. Za více než 150 let své existence se amalgám moc nezměnil – víceméně jen poměr jednotlivých složek, aby se eliminovaly nežádoucí vlastnosti. Často zmiňované problémy jsou přítomnost rtuti, s tím spojený vliv na zdraví a nevyhovující estetika (v EU se od roku 2018 nesmí dělat amalgámové výplně dětem do 15 let a těhotným a kojícím ženám). Co se tolik nezmiňuje jsou nežádoucí vlastnosti amalgámu, které mohou vyústit až v nenávratné poškození zubu.

Proč je dnes amalgám ve většině případů nevyhovující plomba?

Velký problém je hned na začátku, při vrtání zubu. Aby amalgám držel, musí se vyvrtat větší díra do zubu, než by bylo potřeba pro bílou výplň. Důvod je čistě mechanický – amalgám se musí v zubu „zaseknout“ aby nevypadl. To se ne vždy povede a plomba stejně vypadne, což je spojeno s další návštěvou zubaře a často i bolestí, než je problém opraven.

Amalgám má tendenci v průběhu času zvětšovat svůj objem, jen mírně, ale i tak to může mít pro zub fatální důsledky. Zub může vlivem amalgámu praskat, někdy jsou praskliny jen malé, někdy se může korunka zubu kompletně rozpadnout, nebo může zub prasknout až ke kořeni, kde jediná možnost bývá trhání.

Zmíním ještě jeden problém, který se týká většinou starých amalgámů. Velmi často tyto výplně bývají podkažené, kdy kaz nemusí zprvu vůbec bolet a projeví se až komplikacemi.

A vůbec amalgám nějaké dobré vlastnosti, když už ho má v ústech skoro každý? Zmínil bych tři:

  • rychlost zhotovení,
  • pořizovací cena (nízká),
  • možnost tuhnutí ve vlhku – to z něj dělá ideální materiál proplácený zdravotní pojišťovnou.

Prostředí kolem nás se vyvíjí neskutečně rychle, technika jde dopředu neuvěřitelným tempem a stomatologie také. Proč jezdit trabantem, když můžete jet rychleji, pohodlněji a bezpečněji moderním automobilem?

V posledních letech vládne ve stomatologii bílá (kompozitní) výplň, která je pro zub ve většině případů lepší řešení, ale vyžaduje kvalitní postup ze strany lékaře.

Kompozitní výplň je materiál složený obecně z plniva, pojiva (pryskyřice) a pomocných prvků. Vyrábí se v různých barvách tak, aby byla k nerozeznání od vlastního zubu. V ústech používáme fotokompozit, kdy výplň ztuhne prakticky ihned po osvícení speciálním modrým světlem – proto je možné zatížit zub (kousat) okamžitě po odchodu z ordinace.

Jaké jsou největší výhody bílé výplně?

Opravdu velice dobře drží. Musí být dodržen technologický postup zhotovení, který je na rozdíl od amalgámu poměrně náročný (musí být hlavně v ústech sucho), ale poté se není důvod obávat vypadnutí. Proto se nebojíme dát na naše bílé výplně záruku 8 let.

Na rozdíl od amalgámu není potřeba dělat velikou díru v zubu. Odstraníme jen tolik poškozených zubních tkání, kolik je potřeba a z vlastního zubu tím pádem zůstane zachováno maximum.

Vynikající estetika je samozřejmostí. Máme na výběr mnoho odstínů tak, aby byl každý pacient maximálně spokojen.

Aby bílá plomba byla dobře zhotovena, vyžaduje dobrou přípravu zubu a hlavně čas. Na bílou výplň musí být sucho, což se v ústech zajišťuje obtížně – pokud je při zhotovení mokro, výplň špatně drží a může bolet. Na našem pracovišti proto zajišťujeme sucho tzv. kofferdamem, což je tenká gumová blána, díky které je sucho a klid na práci, ale také Vám do úst nic nepadá a nestříká voda. Jelikož je potřeba odstranit opravdu veškerý kaz, používáme standardně při veškeré práci operační mikroskop. Samotné odstranění kazu je vlastně nejrychlejší krok při zhotovení výplně, nejdéle trvá správná příprava zubu a zhotovení bílé výplně, která se musí stavět postupně.

Zhotovení 1 takové výplně trvá většinou cca 1 hodinu. S tím je samozřejmě spojena i vyšší cena, ovšem je dobré chápat kvalitně zhotovenou a estetickou výplň jako investici. Vrátí se Vám to v ušetřeném času, kdy nemusíte řešit komplikace s vypadnutým a bolestivým amalgámem, a v možnosti krásného úsměvu.

Na závěr bych rád dodal, že každé ošetření by mělo být bezbolestné. K nám se nemusíte bát, naopak Vás rádi přesvědčíme, že i k zubaři se můžete těšit. 😊

No items found.