Ochrana osobních údajů

Kdo je provozovatelem?

Provozovat je firma Eternus Dent s.r.o. IČ: 07961669, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 310586, se sídlem Vyhlídkova 766/17, Praha, 196 00, tedy právnická osoba, která bude zpracovávat Vaše osobní údaje k účelům vymezeným níže.

Kdo je dotčená osoba?

Dotčená osoba jste vy, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány provozovatelem.

Co je poučení dotčené osoby?

Toto poučení vysvětluje, jak budeme nakládat s Vašimi osobními údaji, které jste nám poskytli a zároveň uvádí Vaše práva související se zpracováním osobních údajů.

Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou zpracovány k následujícím účelům:

  1. On-line objednávání. 
  2. Výkon stomatologického zákroku (na základě vyplnění registračního formuláře).
  3. Přímý marketing (na základě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů)

Jak jsou údaje shromažďovány?

Po dobu Vašeho objednávání jsou o Vaší osobě shromažďovány následovně osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Popis požadovaného zákroku
  • Telefonický kontakt
  • Emailová adresa

Osobní údaje pro přímý marketing

V případě, že jste udělili souhlas naší společnosti se zpracováním osobní údajů pro přímý marketing, naše společnost je zpracuje pro zasílání komerčních, stejně tak nekomerčních informací na e-mailovou adresu s následujícími osobními údaji:

  • Jméno a příjmení
  • Osobní emailová adresa
  • Datum narození

S jakými institucemi jsou sdílené Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím našeho softwarového programu, ke kterému mají přístup pouze zaměstnanci firmy Eternus Dent s.r.o. Vaše osobní údaje pro přímý marketing nejsou sdílené se žádnými třetími subjekty a jsou výlučně zpracovány pro naši společnost.

Přenos vašich osobních údajů pro zahraničí.

Vaše osobní údaje nebudou přeneseny mimo území České republiky.

Jak dlouho budou osobní údaje uchovávané?

Vaše osobní údaje poskytnuté na on-line objednávání budou uchovávány pouze na dobu nevyhnutelnou k výkonu daného stomatologického zákroku. Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze na základě Vašeho souhlasu, a proto v případě jeho odvolání Vám budou poskytnuté nebo zlikvidované na základě Vašeho pokynu.  Vaše údaje pro přímý marketing budou zpracovány, až do odvolání souhlasu, kterým bylo zpracování umožněné.

Přístup k Vašim osobním údajům a právo na jejich úpravu

Máte právo kdykoli požádat o přístup k Vaším osobním údajům. Máte právo si vyžádat potvrzení o zpracování osobních údajů, stejně tak o jejich kopii. V případě, že dojde ke změně Vašich osobních údajů, můžete nás požádat o aktualizaci, resp. doplnění Vašich osobních údajů osobně. 

Výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoli požádat o výmaz, resp. omezení zpracování Vašich osobních údajů osobně nebo prostřednictvím emailu: recepce@dcrosmarin.cz nebo poštou na adresu sídla. Osobní údaje zpracované na základě souhlasu zpracování osobních údajů pro marketingové účely budou vymazány bezodkladně po doručení žádosti o výmaz takových údajů, resp. bezodkladně po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Přenos Vašich osobních údajů

V případě, že už nemáte zájem, aby Vaše osobní údaje, ve smyslu uděleného souhlasu, byly zpracovány naší společností, ale zároveň máte zájem, aby byly zpracovány někým jiným, můžete nás požádat o vydání poskytnutých osobních údajů osobně, prostřednictvím e-mailu:  recepce@dcrosmarin.cz nebo poštou na adresu sídla.

Námitka ke zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity pro potřeby marketingu pouze v případě, pokud jste s takovým použitím při udělování souhlasu zpracování neměl připomínky a souhlasil. V případě, že jste s použitím Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu souhlasil, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to osobně, prostřednictvím e-mailu:  recepce@dcrosmarin.cz nebo poštou na adresu sídla.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Vaše osobní údaje nebudou použity na automatizované rozhodnutí včetně profilování.

Jak odvolat Váš souhlas s poskytnutím Vašich osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat kdykoliv a v jakékoli formě, a to osobně, prostřednictvím e-mailu:  recepce@dcrosmarin.cz nebo poštou na adresu sídla.

Odvolání souhlasu je aplikovatelné pouze na ty osobní údaje, na které byl souhlas udělený, nevztahuje se na osobní údaje, které byly zpracované na základě zákona nebo na základě dohody o poskytování zdravotnických služeb.

Co dělat v případě, že při zpracování osobních údajů došlo k jejich porušení?

V případě, že se domníváte, že Vaše práva byla při zpracování osobních údajů porušena, respektive Vaše osobní údaje nejsou zpracovány za takovým účelem nebo v takovém rozsahu, jak bylo dohodnuto, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

Soubory „cookies“ na naší webové stránce

Naše společnost používá na webové stránce www.dcrosmarin.cz. soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory sestávající z řady čísel a písmen, které se ukládají na pevný disk Vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče, a zároveň dokáže jednoznačně identifikovat Váš počítač a Vaši IP adresu. Eternus Dent s. r. o. využívá soubory cookies při analýze používání webových stránek nástrojem Google Analytics. Účelem je statistická analýza webových stránek. Naši stránku můžete prohlížet i bez souborů cookies, ale v tomto případě může být částečně omezená její funkčnost. Proto Vám doporučujeme, abyste ve Vašem prohlížeči soubory cookies neblokovali. Pokud chcete navzdory tomu zabránit ukládání souborů cookies na počítač, změňte nastavení prohlížeče. Soubory cookies můžete kdykoliv odstranit, nebo se v případě určitého nastavení Vašeho prohlížeče ani nebudou ukládat.

Použití nástrojů Google Analytics

Na stránkách www.dcrosmarin.cz. se používají služby společnosti Google Inc. (dále jen „Google“) Analytics. U těchto služeb se používají soubory cookies. Získané informace o používání této webové stránky budou přenášené na server společnosti Google v USA a zde budou i uložené. IP adresa bude společností Google zkrácena o poslední tři místa, aby bylo znemožněno jednoznačné přiřazení k fyzické osobě. Společnost Google kromě toho respektuje ustanovení o ochraně osobních údajů smlouvy „US-Safe-Harbor“ a je registrovaná v programu „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Společnost Google tyto informace využívá z pověření společnosti Eternus Dent s.r.o., na vyhodnocení používání webové stránky a poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu. Společnost Google poskytne tyto informace třetím stranám pouze v případě, že tak stanoví zákon nebo v případě že tyto údaje zpracovává třetí strana s pověřením společnosti Google. Třetí strany včetně společnosti Google používají uložené soubory cookies na inzerci na základě předcházejících návštěv uživatele na této webové stránce. Společnost Google nebude v žádném případě spojovat Vaši IP adresu s jinými údaji. Shromažďování a ukládání dat je možné kdykoliv s účinností do budoucna odmítnout.

Používání cookies společností Google můžete deaktivovat otevřením stránky s deaktivací reklam společnosti Google (http://www.google.com/policies/privacy/ads/). Upozorňujeme Vás však, že v takovém případě je možné, že nebudete moc neomezeně využívat všechny funkce webové stránky www.dcrosmarin.cz.

Společnost Eternus Dent s.r.o. z etických důvodů nepoužívá remarketingové a retargetingové nástroje, protože se jedná o zdravotnické zařízení.

Kontaktní údaje zodpovědné osoby

Kontaktní údaje zodpovědné osoby, která plní úlohy a povinnosti na základě zákona o ochraně osobních údajů v oblasti ochrany osobních údajů u provozovatele jsou následující: 

Michaela Vášová, mail: michaela.vasova@dcrosmarin.cz